Ό Ευστράτιος Γκοτζαρίδης παρουσιάζει την αντιμετώπιση επιπλοκών σε δύσκολα περιστατικά.

 

Τορόντο 2013, Retinaws Course Διεγχειρητική αποκόλληση χοριοειδούς