Ο κ. Γκοτζαρίδης παρουσιάζει δυο ενδιαφέροντα και συνάμα δύσκολα περιστατικά.

Αθήνα Ιανουάριος 2019, Retinaws Course,“Tough VMT”.

Ό Ευστράτιος Γκοτζαρίδης παρουσιάζει την αντιμετώπιση επιπλοκών σε δύσκολα περιστατικά.

 

Τορόντο 2013, Retinaws Course Διεγχειρητική αποκόλληση χοριοειδούς