Από τη συμμετοχή του κ. Γκοτζαρίδη στην Επιστημονική Διημερίδα 'Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία', η οποία διοργανώθηκε στις 15-16/11/2019, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Γκοτζαρίδης παρουσίασε, την προσωπική του εμπειρία στη χρήση ενός νέου φακού σκληρικής στήριξης, του Carlevale!

Ο κ. Γκοτζαρίδης παρουσιάζει δυο ενδιαφέροντα και συνάμα δύσκολα περιστατικά.

Αθήνα Ιανουάριος 2019, Retinaws Course,“Tough VMT”.

Ό Ευστράτιος Γκοτζαρίδης παρουσιάζει την αντιμετώπιση επιπλοκών σε δύσκολα περιστατικά.

 

Τορόντο 2013, Retinaws Course Διεγχειρητική αποκόλληση χοριοειδούς