Τα μυγάκια μπορεί να είναι ένα σημάδι ενός προβλήματος όπως η ρωγμή αμφιβληστροειδούς, η αιμορραγία υαλοειδούς ή η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Τα ‘μυγάκια’ τις περισσότερες φορές είναι ακίνδυνα και δεν αποτελούν απειλή για την όραση μας. Αλλά μπορεί να είναι σημάδι ενός πιο σοβαρού προβλήματος που απαιτεί άμεση οφθαλμολογική εξέταση.

Ένα άτομο θεωρείται ύποπτο γλαυκώματος όταν εμφανίζει παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα, όπως υψηλή ενδοφθάλμια πίεση (IOP).

Αυτή την περίοδο της πανδημίας, το Ιατρείο μας παρακολουθεί κανονικά τους ασθενείς που θεωρούνται ύποπτοι γλαυκώματος, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τόσο γι’αυτούς όσο και για τους πιο ηλικιακά ευάλωτους ασθενείς μας, που πρέπει να προσέλθουν εκτάκτως.

Κύριο μέλημα μας είναι η ομαλή ροή των ασθενών στο Ιατρείο, ακολουθώντας πιστά όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα , αποφεύγοντας τον συνωστισμό, εξυπηρετώντας όμως παράλληλα όλες τις ανάγκες τους.

Για εμάς η επίσκεψη ενός ασθενούς, για ενδοφθάλμια ένεση αντιαγγειογεννετικού παράγοντα (Anti VEGF), λόγω ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD), θεωρείται έκτακτο περιστατικό και δεν μπορεί να αναβληθεί. Ο Ιατρός και το προσωπικό ακολουθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλει η συγκεκριμένη περίοδος, ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο η υγεία όλων μας.

Γενικά η αφαίρεση καταρράκτη είναι μια μη επείγουσα διαδικασία και η απόφαση για την πραγματοποίηση της λαμβάνεται μετά από συζήτηση του Ιατρού με τον ασθενή. Μπορεί να αναβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτός μερικών εξαιρέσεων που θεωρούνται επείγουσες, όπως ο καταρράκτης που προκαλεί γλαύκωμα κλειστής γωνίας ή ο τραυματικός καταρράκτης που χρήζει άμεσης χειρουργικής παρέμβασης.

Προς το παρόν, η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) μπορεί να γίνει μόνο σε ένα Ιατρείο και δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη δυνατότητα σάρωσης OCT κατ’οικον, ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε ότι η αυξημένη χρήση της τηλειατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα ωθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή OCT εξ αποστάσεως.