Τα φώτα που αναβοσβήνουν (φωταψίες) μπορεί να συμβεί τόσο στη ρωγμή αμφιβληστροειδούς όσο και στην οφθαλμική ημικρανία. Τα φώτα που φαίνονται στη ρωγμή αμφιβληστροειδούς τείνουν να έρχονται και να φεύγουν χωρίς καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν έχουμε ρωγμή ή αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, συνήθως παρατηρούμε λάμψεις είτε τα μάτια είναι ανοιχτά είτε κλειστά.

Το σφίξιμο, ο βήχας ή ο έμετος μπορούν να οδηγήσουν σε αιμορραγία αμφιβληστροειδούς αλλά όχι σε οπίσθια αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Το σφίξιμο, ο βήχας ή ο έμετος συνήθως δεν προκαλούν ρωγμή ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Εάν πάσχετε από δυσκοιλιότητα, ζητήστε από το γιατρό σας, να σας συστήσει τον καλύτερο τρόπο για να ανακουφιστείτε.

Κατά γενικό κανόνα, η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς συμβαίνει και στα δύο μάτια σε περίπου έναν στους δέκα ασθενείς που έχει πάθει αποκόλληση στο ένα του μάτι, με αρχική αποκόλληση στο ένα μάτι. Η δεύτερη αποκόλληση στο άλλο μάτι μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και χρόνια αργότερα.

Ναι, μπορεί να έχετε ρωγμή αμφιβληστροειδούς χωρίς συμπτώματα. Ενώ οι περισσότερες ρωγμές σχετίζονται με την ξαφνική έναρξη λάμψεων και μυϊοψιών (μυγάκια), τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης και της απουσίας συμπτωμάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί κανείς να ξαναβάλει τους φακούς επαφής του αρκετές εβδομάδες μετά από την υαλοειδεκτομή. Ωστόσο, σε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχει περισσότερος ερεθισμός στην πρόσθια επιφάνεια του ματιού, που θα μπορούσε να το καθυστερήσει. Ο οφθαλμίατρός σας είναι αυτός που μπορεί να σας πει πότε μπορείτε ξαναβάλετε τους φακούς επαφής σας.

Γενικά είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τον ακριβή χρόνο επιστροφής στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, προτείνουμε αποχή τουλάχιστον δύο μήνες και ανάλογα την πορεία της ανάρρωσης.