logo

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.») είναι ελληνική εταιρεία με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας οφθαλμολογίας. Με το παρόν σας ενημερώνουμε, ότι η ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα και μη. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται, μεταξύ άλλων, στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών κανονισμών και νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών κανονισμών και νόμων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στα εξής τηλέφωνα:

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 66, Τ.Κ. 115-28, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον χειρουργό-οφθαλμίατρο κ. Ευστράτιο Γκοτζαρίδη, τηλέφωνο: 210-7212200, φαξ: 210-7212201, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gotzaridis.gr

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εκτέλεση, υποστήριξη και προώθηση της μεταξύ μας σύμβασης ιατρικής αγωγής και περιορίζεται αυστηρά και μόνο στις αναγκαίες ενέργειες επεξεργασίας για τους σκοπούς της, ήτοι για σκοπούς προληπτικής και επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών και με σκοπό την εκτέλεση, υποστήριξη και προώθηση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης ιατρικής αγωγής.

Τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης ιατρικής αγωγής, αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν είναι η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων σας, αλλά και των συμφερόντων της ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. και συγκεκριμένα θα τηρούνται για 20 χρόνια από τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ιατρικής αγωγής, δηλαδή για 20 χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας. Σε περίπτωση, όμως, έγερσης αξιώσεων θα τηρούνται επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή των εκ λόγω αξιώσεων.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στον παραπέμποντα ιατρό σας, σε συνεργαζόμενες κλινικές για την εκ μέρους τους παροχή σε εσάς ιατρικών υπηρεσιών, σε συνεργαζόμενες εταιρίες για τη λήψη ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης, καθώς και σε δημόσιες ή δικαστικές Αρχές.

Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα έχετε τα εξής δικαιώματα:

1) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 2) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη), 3) το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, 4) το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, 5) το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 6) το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (ως π.χ. σε word αρχείο), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον (ως π.χ. μέσω e-mail) (φορητότητα των δεδομένων, 7) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. και λήψης πληροφοριών για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και την εξέλιξη της επεξεργασίας τους από την τελευταία ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της ΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 66, Τ.Κ. 115-28.

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλέφωνο: 210-6475600, φαξ: 210-6475628), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.