Ο όρος νεοαγγείωση της ίριδας, δηλώνει την αφύσικη ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων στην ίριδα και τις δομές στο πρόσθιο μέρος του ματιού. Κανονικά δεν υπάρχουν ορατά αιμοφόρα αγγεία σε αυτές τις περιοχές.

Η ιρίτιδα είναι μία λοίμωξη της ίριδας, δηλαδή του χρωματιστού μέρους του ματιού. Συνήθως, συμβαίνει για άγνωστους λόγους, αλλά μπορεί να συνδεθεί με συχνές παθήσεις που προσβάλλουν το σώμα, λοιμώδη νοσήματα, προηγούμενη επέμβαση στο μάτι ή τραύμα. Μπορεί να προσβάλλει το ένα ή και τα δύο μάτια. Μερικές φορές είναι μία χρόνια, επαναλαμβανόμενη κατάσταση.