Η οπή της ωχράς κηλίδας είναι μια ασθένεια που προσβάλει την ωχρά.  Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή (περίπου 1 με 2 χιλιοστά), που εντοπίζεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα  και στην οποία συναντάμε την μεγαλύτερη συγκέντρωση των οπτικών κυττάρων.

Το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας(ΔΟΩ) μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο οποίος είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω τμήμα του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει φωτεινά ερεθίσματα και εικόνες σε ηλεκτρικά σήματα και στη συνέχεια στέλνει αυτά τα σήματα μέσω νευρικών οδών στον εγκέφαλο.

Το κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας , εμφανίζεται ως αποτέλεσμα νόσου, τραύματος ή σπανιότερα, χειρουργικής επέμβασης των ματιών. Το υγρό συλλέγεται μέσα στα στρώματα της ωχράς κηλίδας, προκαλώντας το θάμβος και την παραμόρφωση της κεντρικής όρασης. Το οίδημα της ωχράς σπάνια προκαλεί μια μόνιμη απώλεια της όρασης.

Ωχρά κηλίδα και υαλοωχρική έλξη:

Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδή χιτώνα, η οποία αποτελεί έναν λεπτό ιστό στο πίσω μέρος του οφθαλμού.

Χαρακτηρίζεται ως το πιο ευαίσθητο τμήμα του αμφιβληστροειδή.

Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την απόδοση της όρασης, που χρησιμοποιούμε όταν διαβάζουμε ή εκτελούμε λεπτομερείς εργασίες.

Η Επιωχρική μεμβράνη είναι μία μεμβράνη, η οποία αρχίζει να σχηματίζεται επάνω στην ωχρά κηλίδα. Εξελίσσεται αργά και επηρεάζει την κεντρική όραση προκαλώντας θάμβος και παραμόρφωση στην εικόνα.

Με την πάροδο του χρόνου μεγαλώνει, σκληραίνει και δημιουργεί μία έλξη, η οποία οδηγεί σε οίδημα (συλλογή υγρού).

Η νόσος του Stargardt αποτελεί τη νεανική μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες ασθένειες ανάμεσα στους νέους.

Είναι κληρονομική, εμφανίζεται μετά το έκτο έτος της ηλικίας και προοδευτικά οδηγεί σε τύφλωση.