Στείλτε μας τα Σχόλα σας
Συνέδρια

Συνέδρια το έτος 2019

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, Ιανουάριος 2019)
-Συμμετοχή σε κλινικό φροντιστήριο: “Χειρουργικοί εφιάλτες”.
-Συμμετοχή σε διαδραστική τράπεζα VIP (Video Interactive Presentations) 2019
-Συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα Advanced Technology-Advanced Techniques
-RETINAWS 2018

Συνέδρια το έτος 2018

51o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018)
-Παρουσίαση με θέμα: "Τελευταίες εξελίξεις στην χειρουργική του αμφιβληστροειδούς"

Επιστημονική Διημερίδα : Οφθαλμολογικοί Διάλογοι - Προοπτικές και Λύσεις (Ιωάννινα, Μάϊος 2018)
-Παρουσίαση με θέμα: "Οπή Ωχράς - Αίτια, πορεία και αντιμετώπιση"

24ο Συνέδριο Γλαυκώματος (Αθήνα, Μάϊος 2018)
-Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Επίκαιρα θέματα στο γλαύκωμα"

The 9th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology: Europe (COPHy) (Αθήνα, Μάρτιος 2018)
-DEBATE με θέμα: "Management of dislocated PCIOLs should be repositioning rather than exchange"
Stratos Gotzaridis supported NO

32ο Συνέδριο Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών (Αθήνα, Μάρτιος 2018)
-Παρουσίαση με θέμα: "Intraocular Lens centration and fixation or exchange after a Lege Artis cataract operation".

Cairo Retina Meeting (Κάϊρο, Ιανουάριος 2018)
- Παρουσίαση τρισδιάστατων (3D) χειρουργικών περιστατικών επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, σκληρικής στήριξης ενδοφακού και αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.
- Παρουσίαση με θέμα: "Άνωση, Βαρύτητα SF6. Εργαλεία που σώζουν την όραση".

Συνέδρια το έτος 2017

Επιστημονική Διημερίδα ΟΜΜΑ (Μ. Μουσικής Αθηνών, Δεκέμβριος 2017)
- Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη 3D Υαλοειδεκτομή"

ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology) - (Πολωνία, Νοέμβριος 2017)
- Παρουσίαση με θέμα: "Management of Anterior Segment Injury:Corneal Laceration, Cataract, Anterior SegmentIntraocular foreign bodies"

17o Συνέδριο Euretina (Βαρκελώνη Ισπανία, Σεπτέμβριος 2017)
- Συμμετοχή σε εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με την ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση χειρουργείου υαλοειδεκτομής

50o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Ρόδος, Μάιος 2017)
- Παρουσίαση με θέμα: "Η σύγχρονη τεχνολογία στη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς"

9ο Διεθνές Συνέδριο Mediterretina (Πάρμα Ιταλίας, Απρίλιος 2017)
- Παρουσίαση με θέμα: "Η εμπειρία μου με την τρισδιάστατη (3D) χειρουργική"
- Παρουσίαση με θέμα: "Άνωση, Βαρύτητα SF6. Εργαλεία που σώζουν την όραση".

Συνέδριο Floretina (Florence Retina Meeting) (Φλωρεντία, Απρίλιος 2017)
- Παρουσίαση με θέμα: "Μετάβαση από το οπτικό μικροσκόπιο στην τρισδιάστατη απεικόνιση"
- Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτόμες τεχνικές σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά κρίση"
- Παρουσίαση με θέμα: " Ένθεση Αερίου SF6 στον πρόσθιο θάλαμο για τη διαχείριση περιστατικών υποτονίας σε γλαυκωματικούς ασθενείς"

15ο Διεθνές Συνέδριο Αιγυπτιακής Υαλοαμφιβληστροειδικής Εταιρίας (EGVRS) (Κάϊρο, Απρίλιος 2017)
- Παρουσίαση τρισδιάστατων (3D) χειρουργικών περιστατικών επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, σκληρικής στήριξης ενδοφακού και αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.

31ο Συνέδριο Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών (Αθήνα, Μάρτιος 2017)
- Συμμετοχή σε κλινικό φροντιστήριο με θέμα: "Μετατοπισμένοι ενδοφακοί'
- Συμμετοχή σε κλινικό φροντιστήριο με θέμα: " Βασικές αρχές για τον καταρράκτη"

World Retina Congress (Μαϊάμι ΗΠΑ, Φεβρουάριος 2017)
- Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα:  "Δύσκολα περιστατικά στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς"

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, Ιανουάριος 2017)
- Συμμετοχή σε κλινικό φροντιστήριο: "Χειρουργικοί εφιάλτες".
- Συμμετοχή σε διαδραστική τράπεζα VIP (Video Interactive Presentations) 2017
- Συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα Advanced Technology-Advanced Techniques
- Δορυφορικό Συμπόσιο: Χειρουργική Οπισθίου Ημιμορίου σε 3D: Δείτε το μέλλον τώρα!

Συνέδρια το έτος 2016

Επιστημονική Διημερίδα ΟΜΜΑ (Μ. Μουσικής Αθηνών, Δεκέμβριος 2016)
- Παρουσίαση με θέμα: Καινοτόμες τεχνικές στη χειρουργική της ωχράς κηλίδας σε οπές που ανοίγουν ξανά και σε περιστατικά χαμηλής ενδοφθάλμιας πίεσης (υποτονία).

Euretina (Ευρωπαϊκό συνέδριο Αμφιβληστροειδούς), (Δανία, Σεπτέμβριος 2016)
- Συντονιστής σε σειρά παρουσίασης εργασιών με θέμα: Ηλικιακή εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
- Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Η συμβολή της τεχνολογίας στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς. Παρουσίαση καινοτόμου, γρήγορης τεχνικής υαλοειδεκτομής (A novel vitreous cutter with new geometry and 10000 cuts per minute.Pros and cons).
- Παρουσίαση με θέμα: Αποτελέσματα αποκατάστασης της τμηματικής οπής ωχράς κηλίδας (lamellar macular hole) μετά από επέμβαση υαλοειδεκτομής.
- Παρουσίαση με θέμα το φάρμακο Ozurdex σε περιπτώσεις παθήσεων της ωχράς κηλίδας (Ozurdex removal).

Συνέδριο του Club Jules Gonin (Bordeaux, Γαλλία, Ιούλιος 2016)
- Παρουσίαση μελέτης αποκατάστασης της όρασης σε περιστατικά οπής ωχράς κηλίδας με καινοτόμο τεχνική έγχυσης αερίου σε ασθενείς όπου παρατηρείται εκ νέου άνοιγμα της οπής (παρουσίαση poster)

6ο Διεθνές σχολείο Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, Ιούνιος 2016)
- Παρουσίαση με θέμα αιμορραγική ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (υγρού τύπου)

XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE MIDDLE EAST AFRICA COUNCIL OF OPHTHALMOLOGY 2016 (BACHRAIN, Μάιος 2016)

49ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016)
- Παρουσίαση με θέμα επιλογή ενδοφακού σε απουσία περιφακίου
- Παρουσίαση βίντεο με ενδιαφέροντα χειρουργικά περιστατικά

PANTHEO EYE CENTER ANNUAL CONGRESS 2016/ (CYPRUS, APRIL 2016)

Vail Vitrectomy (Κολοράντο, ΗΠΑ, Φεβρουάριος 2016)

Frankfurt Retina meeting (Mainz, Γερμανία 2016)

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, Ιανουάριος 2016)
- Συμμετοχή σε κλινικό φροντιστήριο: “Χειρουργικοί εφιάλτες”.
- Συμμετοχή σε διαδραστική τράπεζα μαγνητοσκοπημένων χειρουργείων παρουσίασης δύσκολων περιστατικών.
- Παρουσίαση με θέμα τις νέες εξελίξεις στη τρισδιάστατη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς.

Συνέδρια το έτος 2015

Οφθαλμολογική Διημερίδα ΟΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Δεκέμβριος 2015)
- Παρουσίαση με θέμα: “Δύσκολα περιστατικά στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς” 

Συνέδριο Floretina (Φλωρεντία, Δεκέμβριος 2015)
- Παρουσίαση με θέμα: "Traumatic IOL subluxation repair" (Επιδιόρθωση μετατραυματικής παρεκτόπισης ενδοφακού)

Ετήσιο συνέδριο Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (Las Vegas, Νοέμβριος 2015)

3η Επιστημονική διημερίδα υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς (Βόλος, Οκτώβριος 2015)

15o Συνέδριο Euretina (Νίκαια Γαλλίας, Σεπτέμβριος 2015)
- Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση μετατοπισμένων ενδοφακών (advances in management of dislocated IOLs.
Συμμετοχή 3D video course με θέμα: "Χειρουργική επέμβαση υαλοειδεκτομής ανοιχτής γωνίας μέσω μικροτομών στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς (wide angle MIVS retina surgery).

SOE (European Society of Ophthalmology) Bιέννη, Ιούνιος 2015
- Παρουσίαση με θέμα: " Surgical management of non-responding to anti-VEGF wet/haemorrhagic AMD".

8ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ/ΩΧΡΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015)
- παρουσίαση με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΥΓΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙ-VGEF ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»

GIRONA ΙNTERNATIONAL RETINA ΜEETING (SPAIN, MARCH 2015)
- παρουσίαση με θέμα: «SURGICAL MANAGEMENT OF WET / HAEMORRHAGIC AMD» (Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ)

8th MEDITERRETINA CLUB INTERNATIONAL MEETING (ITALY, MARCH 2015)
- παρουσίαση με θέμα: «SURGICAL MANAGEMENT OF OPTIC DISK PIT MACULOPATHIES» (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ PΙΤ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ)
29ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015)
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ».
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ».
- συντονιστής σε φροντιστηριακή στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΗΜΙΜΟΡΙΟ».
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015)
- συμμετοχή με παρουσίαση μαγνητοσκοπημένου χειρουργείου, με θέμα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ».
- συντονιστής σε ''RETINA DEBATES''

Συνέδρια το έτος 2014

AAO (American Academy of Ophthalmology) 2014 (CHICAGO , OCTOBER 2014)
- παρουσίαση βίντεο με θέμα: « REUSABLE DISLOCATED IOLs».

XXIII ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014)
με θέμα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ».

VI SCUOLA INTERNAZIONALE DI OFTHALMOLOGIA 2014 ( SEPTEMBER 2014 , ITALY)
παρουσίαση με θέμα : "MANAGEMENT OF DISLOCATED IOLs"

14th EURETINA CONGRESS (LONDON, SEPTEMBER 2014)
παρουσίαση με θέμα: «THE FIRST 3D VIDEO COURSE ON CURRENT WIDE ANGLE 25-27G SURGERY-INCLUDING GUIDELINES FOR 3D TEACHING VIDEOS IN VITREORETINAL SURGERY»

PANTHEO EYE CENTER ANNUAL CONGRESS 2014/ ANTERIOR MEETS POSTERIOR (CYPRUS, JUNE 2014)

παρουσίαση με θέμα: «SURGICAL MANAGEMENT OF NON RESPONDING TO ANTI-VEGF WET/ HAEMORRHAGIC AMD». 

4th THESSALONIKI VITREO-RETINAL SUMMER SCHOOL (THESSALONIKI, JUNE 2014)

παρουσίαση με θέμα: «IOL REPOSITION»

47ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ 2014)

συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ».

παρουσίαση με θέμα: « ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ VMT ΜΕ ΜΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΤΡΕΟΛΥΣΗΣ».

XXΧΙV INTERNATIONAL CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY – WOC2014 (TOKYO, APRIL 2014)

παρουσίαση με θέμα: «OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY SESSION VR VIDEOCASE: INTERESTING VITREORETINAL CASES».

28ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

συντονιστής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ: ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑ-ΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΑ».

εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΥΣΤΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ».

εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ».

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

Συντονιστής, ομιλητής σε δορυφορικό συμπόσιο, με θέμα: «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ».

εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ».

χειρουργός, σχολιαστής σε βιντεοσκοπημένη μετάδοση χειρουργείων, με θέμα: « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

παρουσίαση με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Συνέδρια το έτος 2013

10o  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΟΕΘΑΜΒΑ (ΔΡΑΜΑ 2013)

- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «Διλήμματα σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς».

13o  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ- EURETINA (HAMBURG, GERMANY 2013)

- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «BIMANUAL SMALL G SURGERY EVOLUTION TOWARDS BETTER RESULTS: A VIDEO COURSE BY EXPERTS».

310 ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΙΑΣΕΙΔΙΚΩΝΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ- ASRS (TORONTO, CANADA, AUGUST 2013)

- παρουσίαση με θέμα: « VITRECTOMY WITH 25-GAUGE AND INCOMPLETE DRAINAGE OF SUBRETINAL FLUID FOR THE TREATMENT OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT ».

- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «RETINAWS: WHEN THE GOING GETS TOUGH, THE TOUGH GETS GOING – CHALLENGING CASES IN VITREORETINAL SURGERY».

AEGEAN RETINA XIII (SANTORINI, JULY 2013)

- παρουσίαση με θέμα: «RPE translocation for the management of wet AMD cases».

SOE (European Society of Ophthalmology) 2013 (Κοπεγχάγη, Δανία, Ιούνιος 2013)
- παρουσίαση με θέμα: «25-GAUGE VITRECTOMY AND INCOMPLETE DRAINAGE OF SUBRETINAL FLUID FOR THE TREATMENT OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT ».

46ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO (Costa Navarino, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΜΑΪΟΣ 2013)
εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ».
- παρουσίαση με θέμα: «ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ».
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «V.I.P. 2013 (Vitreoretinal Interactive Presentation 2013)».

6ο MEDITERRETINA CLUB (ITALY, MARCH 2013)
- παρουσίαση με θέμα: «INCOMPLETE DRAIN OF SUBRETINAL FLUID FOR RD SURGERY».

27ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013)
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «BASIC COURSE ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ».
- εισηγητής σε φροντιστηριακή στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΚΥΣΤΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ».
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ».

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013)
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ BEVACIZUMAB(AVASTIN) ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14000 ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ».
- παρουσίαση με θέμα: «MY TRANSITION FROM 20G SUTURELESS  VITRECTOMY SURGERY ΤΟ 25+G (WHY AND HOW)»
- χειρουργός, σχολιαστής σε βιντεοσκοπημένη μετάδοση χειρουργείων
- παρουσίαση με θέμα: «Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 25 GAUGE ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ»
- παρουσίαση με θέμα: «25G ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΟΠΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ»

Συνέδρια το έτος 2012

EVER 2012 (, OCTOBER 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «REVISITING TRANSCONJUCTIVAL SUTURELESS 25 GAUGE VITRECTOMY FOR MACULAR SURGERY»

2nd  THESSALONIKI INTERNATIONAL VITREO-RETINAL SUMMER SCHOOL (CHALKIDIKI, SEPTEMBER 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «DISLOCATED INTRAOCULAR LENSES»

12th  EURETINA CONGRESS (MILAN, SEPTEMBER 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «SCLERAL REPOSITION OF DROPPED IOLS»
- free paper με θέμα: «ADDITIONAL INTRAVITREAL GAS INJECTION FOR THE TREATMENT OF UNCLOSED AND LATE REOPENED MACULAR HOLES INITIALLY TREATED WITH VITRECTOMY AND INTERNAL LIMITING MEMBRANE PEEL».

38ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

PANTHEO EYE CENTER ANNUAL CONGRESS 2012/ COMPLICATION MANAGEMENT IN OPHTHALMIC PROCEDURES (CYPRUS, APRIL 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «MANAGEMENT OF CATARACT IN PVR SURGERY».
- παρουσίαση με θέμα: «DISLOCATED IOLS». 

1st  PALESTINIAN JORDANIAN OPHTHALMOLOGY CONFERENCE

2nd  M.O.H OPHTHALMOLOGY CONFERENCE (JORDAN, APRIL 2012)
- παρουσίαση με θέμα: «MANAGEMENT OF DROPPED NUCLEUS».
- παρουσίαση με θέμα: «DISLOCATED IOLS». 

FRANKFURT RETINA MEETING (FRANKFURT, MARCH 2012)

26ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012)

- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ».
- χειρουργός, σχολιαστής σε μετάδοση χειρουργείου, με θέμα: «ΠΛΥΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΠΙΣΘΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ».
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ».
- εισηγητής σε φροντιστηριακή στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΗΜΙΜΟΡΙΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ».
- εκπαιδευτής στα πειραματικά χειρουργεία, με θέμα: «ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗ».
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ».

2nd WINTER MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF RETINA SPECIALISTS (ITALY, JANUARY 2012)

 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012)
- Υπεύθυνος εκπαιδευτής στο «ADVANCED COURSE FOR VITREORETINAL SURGERY»
- χειρουργός, σχολιαστής σε ζωντανή μετάδοση χειρουργείων από την Ά Παν/κή Οφθ/κή Κλινική του Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»

Συνέδρια το έτος 2011

11th EVRS CONGRESS (MALTA, OCTOBER 2011)
-
 παρουσίαση με θέμα: «INCOMPLETE DRAIN OF SUBRETINAL FLUID, DURING VITRECTOMY FOR RETINAL DETACHMENT».
- παρουσίαση με θέμα: «PHACO FRAGMENTATION, WITHOUT IOL IMPLANTATION, IN PVR CASES TREATED WITH 25+G VITRECTOMY AND SILICONE OIL».
- παρουσίαση με θέμα: «REMOVAL OF A SUBMACULAR PERFLUROCARBON BUBBLE».
- συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του RETINAWS at EVRS, με θέμα: «RETINAL MISADVENTURES IN THE OPERATING ROOM»

AEGEAN RETINA XII (CRETE, JULY 2011)
-
 παρουσίαση με θέμα: «PHACO FRAGMENTATION AND USE OF IOL IN PVR CASES TREATED WITH 25G VITRECTOMY AND SILICONE OIL»
- παρουσίαση με θέμα: «INCOMPLETE DRAIN OF SUBRETINAL FLUID, DURING VITRECTOMY FOR RETINAL DETACHMENT»

11th  EURETINA CONGRESS (LONDON, MAY 2011)
- παρουσίαση με θέμα: «MANAGEMENT OF DISLOCATED IOLS»
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «BIMANUAL VITREORETINAL TECHNIQUES IN MIVS SURGERY».

44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2011)
- χειρουργός, συντονιστής σε χειρουργεία οπισθίου ημιμορίου

25ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011)
- εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ (ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΗΜΙΜΟΡΙΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ)».
- χειρουργός, σχολιαστής σε μετάδοση χειρουργείων
- εκπαιδευτής στα πειραματικά χειρουργεία, με θέμα: «ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗ».
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΑΚΙΑΣ»

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011)
- παρουσίαση με θέμα: «ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΥΠΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ»
- χειρουργός, σχολιαστής σε ζωντανή μετάδοση χειρουργείων από το Π.Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Συνέδρια το έτος 2010

  • XXVII MEETING OF THE CLUB JULES GONIN (JAPAN, NOVEMBER 2010)
    - παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS TRANSCONJUCTIVAL 20GAUGE VITRECTOMY.RESULTS AFTER 622 CASES».

43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ 2010)
- συμμετέχοντας στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

4ο MEDITERRETINA CLUB (EGYPT, FEBRUARY 2010)
- παρουσίαση με θέμα: «SURGICAL MANAGEMENT OF OPTIC DISC PIT ASSOCIATED MACULOPATHY IN A 5 YEAR OLD BOY»

24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010)
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ…ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ».

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010)
- παρουσίαση με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 4,5 ΕΤΩΝ ΜΕ  OPTIC DISC PIT ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑ»
- συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Συνέδρια το έτος 2009

BEAVRS 2009 (AMSTERDAM, NOVEMBER 2009)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS TRANSCONJUCTIVAL 20G VITRECTOMY-622 CASES»

9th EVRS MEETING (MARRAKESH, SEPTEMBER 2009)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS SILICONE OIL REMOVAL: A NOVEL TECHNIQUE»

ΑEGEAN RETINA XI (CRETE, JULY 2009)
- παρουσίαση με θέμα: «ENDOPHTHALMITIS FOLLOWING BOSTON KERATOPROSTHESIS TREATED WITH VITRECTOMY: A REPORT OF THESE CASES»
- παρουσίαση με θέμα: «SURGICAL MANAGEMENT OF OPTIC DISC PIT ASSOCIATED MACULOPATHY IN A 5 YEARS OLD BOY»

APAO-AAO JOINT CONGRESS (BALI, MAY 2009)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS TRANSCONJUCTIVAL 20 GAUGE PARS PLANA VITRECTOMY (20G STV)»

3ο MEDITERRETINA CLUB (ITALY, MARCH 2009)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS 20 GAUGE PARS PLANA VITRECTOMY, RESULTS AFTER 600 CASES»
- παρουσίαση με θέμα: «TROCARLESS 23 GAUGE PARS PLANA VITRECTOMY, THE REAL 23 G VITRECTOMY»

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009)
- συντονιστής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΚΥΣΤΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ».

  • 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009)
    -

παρουσίαση με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ»

Συνέδρια το έτος 2008

Συνέδρια το έτος 2008

8th EVRS CONGRESS (PRAGUE, SEPTEMBER 2008)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS 20 G PARS PLANA VITRECTOMY»

XXVI MEETING OF THE CLUB JULES GONIN (SWITZERLAND, SEPTEMBER 2008)
- συμμετοχή στο θέμα: «FLUORESCEIN MEETING».

MEDITERRANEAN RETINA III (ISTANBUL, JUNE 2008)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS 20 GAUGE PARS PLANA VITRECTOMY» 

OPHTHALMOLOGIC SCHOOL (CROATIA, MAY 2008)
- παρουσίαση με θέμα: «SUTURELESS 20 GAUGE VITRECTOMY»

FRANKFURT RETINA MEETING (FRANKFURT, APRIL 2008)
- ομιλητής με θέμα: «SUTURELESS 20 GAUGE VITRECTOMY»

5ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ/ΩΧΡΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008)
- παρουσίαση με θέμα: «ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 20 G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ»

22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008)
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ: ΟΠΙΣΘΙΟ ΗΜΙΜΟΡΙΟ»
- συντονιστής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΚΥΣΤΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»
- εκπαιδευτής στα πειραματικά χειρουργεία, με θέμα: «ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1».

Συνέδρια το έτος 2007

Συνέδρια το έτος 2007

40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2007)
- παρουσίαση με θέμα: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 20-23-25 GAUGE».

Συνέδρια το έτος 2006

20ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006)
- εκπαιδευτής στα πειραματικά χειρουργεία, με θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ»
- εισηγητής στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PARS PLANA».

MEDITERRANEAN RETINA II (TURKEY, JUNE 2006)
- παρουσίαση με θέμα: «20 GAUGE TRANCONJUCTIVAL PARS PLANA VITRECTOMY».

39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006)
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «RETINA UPDATE: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ»
- ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα, με θέμα: «ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗ»
- συμμετέχοντας στο κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ»
- ομιλητής σε ανακοινώσεις οπισθίου πόλου, με θέμα: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6-8 ΜΗΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ PEGAPTANIB SODIUM (MACUGEN) ΣΕ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ (ΧΝΑ) ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ (ΗΕΩ)»

NEW THERAPIES IN RETINAL DISEASES (ROME, SEPTEMBER 2006)
- παρουσίαση με θέμα: «20 GAUGE TRANCONJUCTIVAL PARS PLANA VITRECTOMY»

Αρχική

Ο Γιατρός

Υπηρεσίες

Παθήσεις

Συνέδρια - Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Ποσοστά Επιτυχίας

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς
Τελική αποκατάσταση → 98,7%!

Οπή Ωχράς Κηλίδας Τελική
αποκατάσταση → 100%!

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη → Τελική Αποκατάσταση 100%!
Τμηματική Οπή Μερικού Πάχους → έρευνα σε εξέλιξη, σύντομα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα

 

Περισσότερα

Πρότυπο Oφθαλμολογικό Kέντρο

Newsletter

Εγγραφείτε στα Newsletter μας, για ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα και βίντεο μας
Συμφωνώ με την πολιτική απορρήτου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 210 7212200

Κινητό: +30 210 7212201

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 66, Αθήνα

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.