Βυθοσκόπηση: να κάνω διαστολή ή όχι;

Ο κίνδυνος εγκατάστασης γλαυκώματος με οφθαλμικές σταγόνες που προκαλούν μυδρίαση είναι πολύ μικρός.

Η φωτογράφιση του βυθού με funduscamera προσφέρει την ακριβή, γρήγορη και τεκμηριωμένη διαγνωστική προσπέλαση των περισσοτέρων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, με πιθανή ανάπτυξη χοριοειδικών νεοαγγειακών μεμβρανών, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς, ωχροπάθειες ποικίλης αιτιολογίας και πολλών άλλων συχνών ή σπανίων παθολογικών καταστάσεων του αμφιβληστροειδούς.

Σύστημα υπερηχογραφικής βιομετρίας, εμβύθισης και υπερηχογραφικής παχυμετρίας για προσδιορισμό ενδοφακών, πάχους κερατοειδούς κ.ά.

Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις, οπτικού νεύρου και εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα.

Συνοχής είναι μια νέα απεικονιστική και διαγνωστική μέθοδος του οφθαλμού.

Επιτυγχάνει υψηλής ανάλυσης διαστρωματικές εικόνες του αμφιβληστροειδούς χωρίς να έρθει σε επαφή με το μάτι.

Η διάθλαση, είναι η εξέταση της οράσεως, που προσδιορίζει την καλύτερη οπτική σας οξύτητα με διορθωτικούς φακούς.

Συνήθως, χρησιμοποιούμε το δοκιμαστικό σκελετό με τους δοκιμαστικούς φακούς.

Ο όρος φλουοροαγγειογραφεία προκύπτει από τη φλουοροσκεΐνη, που είναι ο τύπος της χρωστικής ουσίας που χρησιμοποιείται και για την αγγειογραφεία, δηλαδή την εξέταση των αιμοφόρων αγγείων.

Είναι μία εξαιρετικά πολύτιμη εξέταση, η οποία παρέχει πληροφορίες τόσο για το κυκλοφορικό σύστημα όσο και για τηνκατάσταση του πίσω μέρους του ματιού.