Το ARGON Laser Φωτοπηξίας, εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια ή Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας.

Υπάρχουν δύο είδη θεραπείας με Laser:

Τι είναι ο δευτερογενής καταρράκτης;

Ο φυσικός φακός του ματιού είναι εγκατεστημένος σε ένα ελαστικό περιφάκιο, που τον κρατά στη θέση του. Όταν πραγματοποιείται η επέμβαση του καταρράκτη, ο χειρουργός ανοίγει προσεκτικά το μπροστινό τμήμα του περιφακίου, ώστε να αφαιρέσει το φακό.

Το υαλοειδές είναι μία διαυγής, σαν ζελέ ουσία, που αποτελεί το περιεχόμενο του ματιού, δίνοντάς του δομή και σχήμα πριν από τη γέννηση. Ορισμένα προβλήματα, που επηρεάζουν το πίσω μέρος του ματιού, μπορεί να απαιτούν υαλοειδεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του υαλοειδούς). Μετά την υαλοειδεκτομή, το υαλοειδές αντικαθίσταται από φυσιολογικό ορό, ο οποίος βρίσκεται στον ορό του αίματος αλλά και στο πρόσθιο μέρος του ματιού.

Η ενδοβολβική ένεση φαρμάκου, είναι μία μέθοδος θεραπείας ορισμένων παθήσεων, όπως ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς κ.ά.