Πόσο επικίνδυνο είναι το μπλε φως των οθονών που χρησιμοποιούμε για την υγεία των ματιών μας;

Η έκθεση σε συγκεκριμένα μήκη κύματος του μπλε φωτός σχετίζονται με Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) και ενέχουν κινδύνους ακόμη και για πιθανή τύφλωση!

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένας φωτοευαίσθητος νέυρινος εσωτερικός χιτώνας του ματιού, στον οποίο απεικονίζεται το είδωλο της εικόνας που βλέπουμε.

Η ωχρά κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και περιέχει νευρικά φωτοευαίσθητα κύτταρα (φωτοϋποδοχείς), τα οποία μετατρέπουν την οπτική πληροφορία σε ηλεκτρικό σήμα, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία της εικόνας από τον εγκέφαλο. Η περιοχή της ωχράς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κεντρική και έγχρωμη όρασή μας, αλλά και για τη διεκπεραίωση σημαντικών καθημερινών μας δραστηριοτήτων όπως η αναγνώριση αντικειμένων, αλλά και προσώπων.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) είναι μια πάθηση που προσβάλλει άτομα άνω των 50 ετών και αφορά στην εκφύλιση των νεύρινων κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Η πάθηση αυτή έχει προσβάλλει περισσότερα από 50.000 άτομα στη χώρα μας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο ανέρχονται σε 150 εκατομμύρια. Σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ΗΕΩ προκαλείται από ατροφία του αμφιβληστροειδή, λόγω βλάβης κυττάρων του μελαγχρώου επιθηλίου (κύτταρα που περιέχουν τη χρωστική μελανίνη και δεσμεύουν το φως που δεν απορροφάται από τους φωτοϋποδοχείς, προστατεύοντας έτσι τον οφθαλμό από την υπεριώδη ακτινοβολία).

Η ΗΕΩ διακρίνεται σε ξηρού και υγρού τύπου. Στην ξηρού τύπου ΗΕΩ παρατηρείται σταδιακή καταστροφή των φωτοϋποδοχέων, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία απώλεια της κεντρικής όρασης. Η υγρού τύπου ΗΕΩ συνοδεύεται από εμφάνιση νέων παθολογικών αγγείων, τα οποία είναι εξαιρετικά εύθραυστα, με αποτέλεσμα να σπάνε και να αιμορραγούν. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε συλλογή αίματος, υγρού, λιπιδίων, ακόμη και αποκόλληση στιβάδων του ματιού, καταλήγοντας σε τύφλωση.

Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο είναι η ηλικία (άνω των 50 ετών), το κάπνισμα, γενετικοί παράγοντες και η ελλιπή αντιοξειδωτική διατροφή. Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο μπλε φως αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ΗΕΩ.