Η πρόσφατη απώλεια δοντιών με ή χωρίς περιοδοντίτιδα φαίνεται σύμφωνα με μελέτες να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε άντρες και είχε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη έγινε σύγκριση ανδρών που δεν είχαν απώλεια δοντιών και ανδρών που είχαν χάσει ένα ή περισσότερα δόντια σε πρόσφατο χρονικό διάστημα (μέχρι δύο χρόνια). Η ομάδα των ανδρών που είχαν απώλεια δοντιών, είχε 45% αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.

Μάλιστα οι άνδρες οι οποίοι ανέφεραν απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών, σε συνδυασμό με περιοδοντίτιδα, είχαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα 58% αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος.

Οι ερευνητές αποφάσισαν να εντάξουν στη μελέτη μόνο άνδρες, καθώς στις γυναίκες εμφανίζονται μικρότερα ποσοστά κακής στοματικής υγιεινής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η σχέση μεταξύ κακής στοματικής υγιεινής και γλαυκώματος προέρχεται από παράγοντες κακής ροής αίματος και δυσλειτουργίας των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς.

Η πολυκεντρική αυτή μελέτη είναι αρκετά αξιόπιστη σε σχέση με προηγούμενες, καθώς εκείνες αφορούσαν μικρότερο δείγμα ασθενών και είχαν διεξαχθεί σε κλινικές και όχι στο γενικό πληθυσμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Ophthalmology Times εδώ