Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς: Τελική αποκατάσταση 98,7% !
Οπή Ωχράς Κηλίδας: Τελική αποκατάσταση 100% !
Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη και Τμηματική Οπή Μερικού Πάχους : έρευνα σε εξέλιξη, σύντομα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.

Στο ιατρείο μας, βασική μας πεποίθηση είναι ότι κάθε ασθενής είναι μοναδικός και το πρόβλημά του αντιμετωπίζεται κάθε φορά με εξατομικευμένη προσέγγιση και φροντίδα. Στα πλαίσια αυτά, είμαστε περήφανοι για τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας μας σε παθήσεις, όπως η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και οι οπές ωχράς κηλίδας, αφού μέσα από αυτά αποδεικνύεται και με στατιστικές μελέτες η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας!!


Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς (RetinalDetachment)

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με στατιστικά δεδομένα περιστατικών του ιατρείου μας, το διάστημα των τελευταίων 3 ετών οι περιπτώσεις αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς σε ποσοστό σχεδόν 98,7%!! Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στην τελική επιτυχή αποκατάσταση του αμφιβληστροειδούς. Εξίσου σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι, στα προαναφερθέντα περιστατικά, η επικόλληση του αμφιβληστροειδούς ήταν επιτυχής από την πρώτη φορά, χωρίς να υπάρξει επανεγχείρηση, σε ποσοστό 90%!!!

Σε ό, τι αφορά τη βελτίωση της όρασης των ασθενών, που χειρουργήθηκαν για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η έρευνα έδειξε ότι βελτιώθηκε αισθητά, με μέσο όρο βελτίωσης 55%*!!

*Ο μέσος όρος οπτικής οξύτητας των ασθενών, πριν την επέμβαση, ήταν 0,63 logMAR και μετά την επέμβαση 0,35 logMAR (η οπτική οξύτητα στην κλίμακα logMAR έχει όρια μεταξύ 0, που σημαίνει κανονική όραση και 1, που σημαίνει καθόλου όραση).


Οπή Ωχράς Κηλίδας

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε και με δεδομένα ασθενών μας που αντιμετώπιζαν οπή στην ωχρά κηλίδα. Σύμφωνα με την έρευνα, η τελική επιτυχής αποκατάσταση, δηλαδή απόλυτο κλείσιμο της οπής, ήταν 100% με μία μόνο χειρουργική επέμβαση!!!

Από τα περιστατικά αυτά, μόνο στο 3% η οπή δεν έκλεισε ολοκληρωτικά μέσα στην πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα, λόγω κακής μετεγχειρητικής στάσης της κεφαλής του ασθενούς*. Στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιήθηκε άμεσα στο ιατρείο μας, και όχι στο χειρουργείο, νέα έγχυση αερίου μακράς δράσης και εκ νέου επεξήγηση στους ασθενείς για τις οδηγίες που πρέπει να τηρούν τις πρώτες μέρες. Η πιστή εφαρμογή της μετεγχειρητικής αγωγής επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

*Μετά την επέμβαση για την αντιμετώπιση οπής στην ωχρά κηλίδα, ο ασθενής πρέπει αυστηρά για 5 μέρες να διατηρεί στάση κεφαλής προς τα κάτω.

 

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

Πρόσφατη μελέτη πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο μας, στο διάστημα των τελευταίων 10 ετών, σε περιστατικά αποκλειστικά επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης. Το ποσοστό επιτυχίας που αφορά την πλήρη αποκατάσταση του αμφιβληστροειδούς (αφαίρεση της μεμβράνης πάνω στην ωχρά κηλίδα) ήταν 100%.

Το ποσοστό αυτό επετεύχθη με μια μόνο χειρουργική επέμβαση, χωρίς οι ασθενείς να μεταβούν ξανά στο χειρουργείο. Η πλήρης αφαίρεση της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης διαπιστώθηκε κατά τη βυθοσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία, αλλά και με Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT), μία εβδομάδα μετά την επέμβαση.

Προεγχειρητικά ο μέσος όρος Οπτικής Οξύτητας ήταν 0,58 logMAR (2,7/10) και μετά την επέμβαση 0,19logMAR (6/10).

Το ποσοστό βελτίωσης της όρασης των ασθενών μετά την επέμβαση ανέρχεται στο 67,09%!

Η μελέτη μας έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.